POMPY PSG-16

Jesteśmy ekspertami w naprawie i regeneracji pomp wtryskowych PSG-16.

Pompy PSG 16 zyskały swoją popularność w 2002 kiedy zaczęły pojawiać się w samochodach marki Opel i Saab. Główną różnicą nowej pompy w porównaniu z poprzednimi modelami to połączenie w funkcji sterownika pompy ze sterownikiem silnika ECU – komputer ten zawiera w swojej wewnętrznej pamięci ogromną liczbę danych na temat pojazdu między innymi: kod synchronizacji IMMO.

Wymiana pompy PSG16 przysparza wiele problemów z uwagi na konieczność programowania sterownika do konkretnego pojazdu, dlatego firma Opcar oferuje kompleksowe usługi związane z PSG16 dając gwarancję kompatybilności pompy z danym samochodem.

Kody błędów występujące w pompach PSG-16:

 • P0070
  • Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
  • Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16
 • P0100
  • Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
  • Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
  • Obwód mas. lub objet. przepływu powietrza, sygnał za wysoki B-32
  • Obwód czujnika masowego lub obj. przepływu powietrza – poza wym. zakresem B-31
 • P0101
  • Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
 • P0102
  • Sygnał z przepływomierza powietrza za niski
 • P0103
  • Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki
 • P0104
  • Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza – usterka pojawia się okresowo
 • P0105
  • Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
  • Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia ładowania C-10
  • Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
 • P0106
  • Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
 • P0107
  • Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
 • P0108
  • Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
 • P0109
  • Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
 • P0110
  • Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za silne wejście obiegu prądowego C-12
  • Czujnik temperatury powietrza wlotowego, za słabe wejście obiegu prądowego C-12
  • Obwód czujnika temp. powietrza wlotowego – usterka C-12
 • P0111
  • Czujnik temperatury powietrza zasysanego
 • P0115
  • Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika – za mocne wejście C-13
  • Obieg prądowy temperatury płynu chłodzącego silnika – za słabe wejście C-13
  • Obwód temperatury cieczy chłodzącej, wadliwe działanie C-13
  • Temperatura cieczy chłodzącej silnika nie zgadza się z temperaturą oleju C-13
 • P0120
  • Sensor 1 pozycji pedału gazu Za wysoka wartość na wejściu C-08
  • Sensor 1 pozycji pedału gazu Za niska wartość na wejściu C-08
  • Usterka w obwodzie czujnika położenia pedału przyspieszenia C-08
  • Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu C-08
 • P0122
  • Czujnik położenia przepustnicy – zwarcie do masy
 • P0123
  • Czujnik położenia przepustnicy – zwarcie do plusa zasilania
 • P0124
  • Czujnik położenia przepustnicy – usterka pojawia się okresowo
 • P0125
  • Czujnik temperatury płynu chłodzącego
 • P0126
  • Czujnik temperatury płynu chłodzącego
 • P0129
  • Nieprawidłowe działanie zaworu EGR
 • P0130
  • Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy
 • P0131
  • Regulacja poza zakresem / sygnał sondy za niski – mieszanka za uboga
 • P0132
  • Regulacja poza zakresem / sygnał sondy za wysoki – mieszanka za bogata
 • P0133
  • Regulacja poza zakresem / sygnał sondy zmienia się za wolno – sonda zestarzona
 • P0134
  • Regulacja poza zakresem / brak sygnału sondy
 • P0135
  • Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy
 • P0136
  • Sygnał sondy 2 za wysoki
 • P0137
  • Sygnał sondy 2 za niskie
 • P0138
  • Napięcie w obwodzie sondy 2 za wysokie – zwarcie do plusa zasilania
 • P0139
  • Sygnał sondy 2 zmienia się za wolno – sonda zestarzona
 • P0140
  • Brak sygnału sondy 2
 • P0141
  • Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy 2
 • P0142
  • Nieprawidłowy sygnał sondy 3
 • P0143
  • Sygnał sondy 3 za niski
 • P0144
  • Napięcie w obwodzie sondy 3 za wysokie – zwarcie do plusa zasilania
 • P0145
  • Sygnał sondy 3 zmienia się za wolno – sonda zestarzona
 • P0146
  • Brak sygnału sondy 3
 • P0147
  • Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy 3
 • P0149
  • Obwód sterowania czasem wtrysku, wadliwe działanie B-15
 • P0195
  • Za mocne wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego C-14
  • Za słabe wejście obwodu sensora temperatury oleju silnikowego C-14
  • Wskazanie czujnika temperatury oleju silnikowego nie zgadza się z temperaturą cieczy chłodzącej C-14
  • Czujnik temperatury oleju silnikowego, przerywane działanie C-14
 • P0217
  • Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą pompy B-24
  • Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą oleju B-24
  • Redukcja paliwa spowodowana wysoką temperaturą płynu chłodzącego B-24
 • P0219
  • Zbyt duża prędkość silnika B-22
 • P0220
  • Sensor 2 pozycji pedału gazu Za wysoka wartość na wejściu C-08
  • Sensor 2 pozycji pedału gazu Za niska wartość na wejściu C-08
  • Korelacja czujników 1-2 pozycji pedału gazu C-08
 • P0234
  • Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie dodatnie B-22
  • Obwód regulacji ciśnienia ładowania, odchylenie ujemne B-22
 • P0243
  • Zawór ograniczający ciśnienie doładowania – wysokie napięcie C-22
  • Zawór ograniczający ciśnienie doładowania – niskie napięcie C-22
  • Zawór ograniczający ciśnienie doładowania – przerwany obwód C-22
  • Zawór ograniczający ciśnienie doładowania Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-22
 • P0300
  • Diagnostyka obwodu wysokiego ciśnienia Wadliwe działanie B-30
 • P0335
  • Obwód czujnika wału korbowego poza wymaganym zakresem C-17
 • P0340
  • Obwód czujnika położenia wałka rozrządu – wysoka częstotliwość C-17
  • Obieg prądowy czujnika położenia wału krzywkowego- wartość poza wymaganym zakresem C-17
  • Obwód czujnika pozycji walka rozrządu, wadliwe działanie B-21
 • P0380
  • Obwód urządzenia żarzącego – wysokie napięcie C-28
  • Obwód urządzenia żarzącego – niskie napięcie C-28
  • Obwód urządzenia żarzącego przerwany C-28
  • Obieg prądowy świecy żarowej C-28
  • Urządzenie żarowe Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-28
 • P0381
  • Lampka kontrolna żarzenia – wysokie napięcie C-32
  • Lampka kontrolna żarzenia – niskie napięcie C-32
  • Lampka kontrolna żarzenia – przerwany obwód C-32
  • Kontrolka urządzenia żarowego Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-32
 • P0400
  • Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za wysokie C-03
  • Obwód zasilania zaworu recyrkulacji spalin, napięcie za niskie C-19
  • Obwód recyrkulacji spalin – wysokie napięcie C-19
  • Obwód recyrkulacji spalin – niskie napięcie C-19
  • Otwarty obwód recyrkulacji gazu wydechowego C-19
  • Rozpoznany zbytni przepływ recyr- kulacji gazu wydechowego B-35
  • Rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego B-35
  • Zawór recyrkulacji spalin – usterka C-20
  • Wartość rzeczywista zaworu EGR napięcie nieprawidłowe C-20
  • Zawór recyrkulacji spalin Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-19
 • P0500
  • Sygnał prędkości pojazdu do prędkości silnika i masy wtrysku Nieprawdopodobny B-17
  • Usterka sygnału prędkości pojazdu B-18
 • P0530
  • Czujnik ciśnienia klimatyzacji – duża wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
  • Czujnik ciśnienia klimatyzacji – mała wartość na wejściu Układ klimatyzacji B-05
 • P0560
  • Za wysokie wejście napięcia systemu C-03
  • Napięcie układu, wadliwe działanie B-21
 • P0602
  • Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) – usterka C-02
  • Nie zaprogramowano Układu Kontroli Elektronicznej (ECU) C-02
  • Nie zaprogramowany Numer Identyfikacyjny Pojazdu C-02
  • Wariant konfiguracji nie zaprogramowany C-02
 • P0606
  • Ponowna inicjalizacja modułu sterującego B-20
  • Wewnętrzny błąd w komunikacji jednostki sterującej B-21
  • Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) – usterka C-17
 • P0638
  • Obwód elektrozaworu przepustnicy, napięcie za wysokie C-24
  • Obwód elektrozaworu przepustnicy, napięcie za niskie C-24
  • Elektroniczne ster. przepustnicy – przerwany obwód C-24
  • Obwód zaworu elektromagnetycznego za wysoka temperatura stopnia zasilania C-24
 • P0650
  • Wskaźnik nieprawidłowego działania (MIL) Stopień załącz., Temp. za wysoka C-34
  • Obwód sterujący lampki kontrolnej wadliwego działania (MI), sygnał za wysoki C-34
  • Otwarty obwód Lampki Ostrzegawczej (MIL) C-34
  • Obwód sygnalizacji usterki (MI) – niskie napięcie C-34
 • P0660
  • Zawór elektromagn. regulujący poziom zawirowania – wysokie nap. C-23
  • Zawór elektromagn. regulujący poziom zawirowania – niskie nap. C-23
  • Zawór elektromagn. regulujący poziom zawirowania – przerwany obwód C-23
  • Elektrozawór regulacji poziomu zawirowania Stopień załącz., Temp. za wysoka C-23
 • P0700
  • Obwód sygnalizacji usterki (MI) – żądanie z modułu sterującego przekładni (TCM) poza zakresem B-19
 • P0703
  • Nieprawidłowy sygnał przełącznika hamulców C-15
 • P0704
  • Sygnał przełącznika sprzęgła Nieprawidłowy C-36
  • Nieprawidłowy sygnał z modułu sterującego przekładni (TCM) C-26
 • P1105
  • Za mocne wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
  • Za słabe wejście obwodu sensora ciśnienia barometrycznego C-09
  • Ciśnienie atmosferycznie do ciśnienia doładowania Nieprawdopodobne B-29
 • P1170
  • Bank to Bank Fuel Trim Offset
 • P1222
  • Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej B-30
 • P1460
  • Cooling Fan Control System
 • P1530
  • Przekaźnik ukl. klimatyzacji, przerwany obwód Układ klimatyzacji B-10
  • Za wysokie napięcie przekaźnika A/C Układ klimatyzacji B-10
  • Za niskie napięcie przekaźnika A/C Układ klimatyzacji B-10
  • Przekaźnik A/C Stopień załączenia Temperatura za wysoka Układ klimatyzacji B-10
 • P1540
  • PWM systemu klimatyzacji – nieważny sygnał Układ klimatyzacji B-10
  • Ciśnienie systemu klimatyzacji, nieważny sygnał Układ klimatyzacji B-10
 • P1560
  • Napięcie układu, wadliwe działanie B-21
 • P1590
  • Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
  • Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
  • Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
  • Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21
 • P1600
  • Wymienić Electronic Control Unit (ECU) C-02
 • P1601
  • Wymienić Electronic Control Unit (ECU) C-02
 • P1603
  • Wymienić Electronic Control Unit (ECU) B-20
 • P1604
  • Wymienić Electronic Control Unit (ECU) B-21
 • P1610
  • Niezaprogramowana funkcja blokady rozruchu Blokada Rozruchu B-07
  • Wadliwe działanie immobilizera Blokada Rozruchu B-07
 • P1611
  • Wpisano nieprawidłowy kod bezpieczeństwa Blokada Rozruchu C-02
 • P1612
  • Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
 • P1613
  • Brak lub nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-05
 • P1614
  • Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
  • Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06
 • P1615
  • Nieudana identyfikacja ECM (Moduł sterujący silnika) Blokada Rozruchu C-05
 • P1620
  • Wysokie napięcie w obwodzie 1 napięcia odniesienia 5V C-05
  • Niskie napięcie w obwodzie 1 napięcia odniesienia 5V C-05
  • Wysokie napięcie w obwodzie 2 napięcia odniesienia 5V C-06
  • Niskie napięcie w obwodzie 2 napięcia odniesienia 5V C-06
  • Wysokie napięcie w obwodzie 3 napięcia odniesienia 5V C-07
  • Niskie napięcie w obwodzie 3 napięcia odniesienia 5V C-07
 • P1622
  • Zbyt wysokie napięcie odniesienia C-17
  • Zbyt niskie napięcie odniesienia B-20
 • P1625
  • Główny Przekaźnik otwiera się zbyt późno C-04
  • Główny Przekaźnik otwiera się zbyt wcześnie B-20
 • P1630
  • Nieprawidłowe działanie masy wtrysku paliwa C-17
 • P1632
  • Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej C-17
 • P1633
  • Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej C-17
 • P1634
  • Nieprawidłowe działanie masy wtrysku paliwa B-20
  • Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej C-17
 • P1650
  • Kontrolka serwisowa – wysokie napięcie C-33
  • Kontrolka serwisowa – niskie napięcie C-33
  • Obwód otwarty lampki SVS C-33
  • Poziom zasilania lampki serwisowej pojazdu SVS Temperatura za wysoka C-33
 • P1651
  • Nieprawidłowe działanie pompy wtryskowej B-21
 • P1811
  • Usterka sygnału momentu (CAN) B-33
 • P1813
  • Usterka sygnału momentu (CAN) B-33
  • Za niskie napięcie regulacji momentu obrotowego
  • Ustawiczna regulacja momentu obrotowego
 • U2101
  • CAN-BUS Nie zaprogramowana Lista konfiguracji maksymalnych C-02
 • U2103
  • Tryb CAN-BUS – brak łączności C-25
 • U2106
  • CAN-BUS – brak łączności z modułem kontroli transmisji B-33
 • U2108
  1. CAN-BUS – brak komunikacji z ABS/TC